Jdi na obsah Jdi na menu
 


Turistika

7. 2. 2009

 

Radvanecký rybník

Radvanecký rybník

Typ zařízení: rybník, jezero
Pláž: písčitá
Vyžití: skluzavka
Vybavení: sprchy, WC, občerstvení, restaurace, autokemp
Možnosti sportovního vyžití: hřiště, stolní tenis, půjčovna loděk a dalšího vybavení
Další možnosti: windsurfing, rybaření

Radvanecký rybník se rozkládá na severním okraji rekreační obce Sloup v Čechách, v širokém údolí Dobranovského potoka.

Radvanecký rybník leží na horním toku Dobranovského potoka mezi Radvancem a Sloupem. Má rozlohu 8, 67 ha, jeho břehy jsou z větší části zalesněné a na severu na ně navazuje poměrně velké rašeliniště. Na protější jižní straně je mohutná hráz s výtokem, procházejícím širokým uměle vyzděným tunelem.

Již v roce 1890 bylo na jihovýchodním břehu rybníka koupaliště s písečnou pláží, které se později rozšiřovalo. Koupaliště zůstalo oblíbeným místem rekreace i po 2. světové válce. V roce 1965 byla zahájena jeho rekonstrukce a roku 1967 byl celý areál opět slavnostně otevřen. V areálu koupaliště je k dispozici restaurace, stánek, umývárny, sprchy s teplou vodou, WC venkovní i v budově a pro malé děti klouzačka do vody.

V půjčovně malých plavidel je k dispozici 8 loděk a pro majitele rybářských lístků je zde možnost zakoupení povolenek ke sportovnímu rybaření. Pláže jsou travnaté i písčité a dno koupaliště je písčité.
Rozloha: 8 ha

 

Havraní skály

Havraní skály

Havraní skály leží asi 1 km severně od obce Radvanec. Jsou tvořeny skupinou sedmi pískovcových skalních věží na pískovcovém hřbetu.

Některé skály jsou oblíbeným cílem horolezců, kteří je nazývají Rozeklaná, Potupená, Půlená, Panenská skála a Ropucha. Se svou výškou až 20 m vyčnívají nad okolní stromy a umožňují výhled do širokého okolí. Nejlepší rozhled je z nejvyšší skály, z jejíhož vrcholku můžeme vidět kopce v okolí Sloupu, dále kopce Vlhošť a Ronov, při pohledu na jih vyčnívá Špičák u České Lípy. Severozápadním směrem nelze přehlédnout výrazný kužel Klíče. Od roku 1829 je tato věž zpřístupněna schodištěm, které nechal vytesat hrabě Karel Kinský

 

Vyhlídkový okruh Cikánské údolí u Sloupu v Čechách

Sloupské vyhlídkové okruhy

Trasa vede pěšinou podél Dobranovského potoka přes několik lávek do Cikánského údolí s netradičními výhledy na sloupský hrad. Asi po 1 km se dostaneme k uměle vytesané Malé Cikánské jeskyni. Tento mohutný skalní převis tvoří protáhlá klenutá prostora, jejíž strop podpírají dva štíhlé pilíře. Jeskyně byla zřejmě vytvořena kolem roku 1756 těžbou brusného písku pro první sloupskou zrcadlárnu. Podle místní tradice později sloužila jako příležitostné obydlí potulných cikánů.

Po značené cestě podél Dobranovského potoka dojdeme asi po 500m k ohromné pískovcové Velké Cikánské jeskyni osídlené pravděpodobně již v pravěku. Vlevo vzhůru úvozovou cestou dojdeme k rozcestí U Sedmi trpaslíků. Přejdeme vpravo a starobylou úvozovou cestou (stará kupecká cesta Praha - Žitava) se dostaneme dolů k Sloupskému hradu.

Barva okruhu: žlutá

 

Skalní hrad a poustevna Sloup

ZŘÍCENINA HRADU SLOUP

Již pravěkým obyvatelů se jevil 30 metrů vysoký osamocený pískovcový útvar jako příhodný pro bezpečné sídlo.

Ve středověku zde byl z rozhodnutí Ronovců postaven střážní hrad obehnaný vodními příkopy. Strategická poloha ho předurčila k aktivní roli ve válkách s lužickým Šestiměstím. Obsazen byl až po úplném vyhladovění posádky. Zkázu dokonala švédská vojska za třicetileté války, která hrad vypálila. V 17. století byl hrad věnován poustevníkům. Císař Josef II. nechal poustevnu zrušit a od té doby je hrad neobývaný.

O letních sobotách se zde konají koncerty při svíčkách a příležitostná představení historického šermu. Dále si zde můžete prohlédnout výstavy Lidová plastika v pískovcových skalách a Poustevníci na severu Čech.

Otevírací doba

Duben So - Ne 9:00 - 16:00  
Květen - Srpen Po - Ne 9:00 - 17:00  
Září Út - Ne 9:00 - 17:00  

 

 

Vyhlídkový okruh kolem Bílé paní - Sloup v Čechách

Sloupské vyhlídkové okruhy

Asi 5 km dlouhý, fyzicky náročný okruh s překrásnými výhledy na obec a skalní město.

Okruh začíná v centru obce, kolem hřbitova projdeme na kraj lesa do Sloupského skalního města. Konvalinkovým dolem uprostřed skal vystoupáme vzhůru na Horní hraběcí cestu s vyhlídkou Poštolek a jeskyní Jezevčí díra. Jsou odtud nádherné výhledy do okolí. Pokračujeme po severním úbočí Slavíčku k čedičové skalní věži Bílá paní, která je opředena mnoha pověstmi. Dále sestupujeme kolem Ptačího vrchu na kraj lesa a zpět do obce.

Barva okruhu: modrá
Délka okruhu: 5 km - 2,5 hod.

 

Sloupský vyhlídkový okruh

Sloupské vyhlídkové okruhy

Asi 4 km dlouhý okruh po nejkrásnějších sloupských skalních vyhlídkách byl upraven a označen informačními tabulkami a lavičkami v roce 2004.
Je označen od místního koupaliště i od Sloupského hradu. Ulicí Pod Stráží projdeme lesem po obnovené cestě do Lesního divadla, po zeleně značené lesní cestě vystoupáme na nejkrásnější sloupskou vyhlídku u bývalé chaty Na stráži. Brzy se dostaneme k rozcestí U křížku s dřevěným křížem. Stoupáním se dostaneme na Dolní Hraběcí cestu. Míjíme vyhlídku Emanuela Maxu, Hraběnčinu vyhlídku, Hradní vyhlídku a Maxmiliánovu vyhlídku s překrásnými panoramatickými výhledy na Sloup, Nový Bor a Lužické hory.

Na konci Dolní Hraběcí cesty odbočíme do Sloupského skalního města se třemi dalšími vyhlídkami. Vrátíme se zpět a Konvalinkovým dolem projdeme z lesa ven a kolem hřbitova se dostaneme zpátky do obce.

Barva okruhu: zelená

Vyhlídka Na stráži
Jménem Na Stráži se označuje vysoký skalnatý ostroh (354 m), strmě spadající do údolí Dobranovského potoka. Původně se nazýval Široký kámen a jeho dnešní jméno bylo odvozeno od strážního stanoviště, které si zde v roce 1634 zřídili Švédové. Ostroh souvisí s rozsáhlejší pískovcovou plošinou, vybíhající od Slavíčku směrem k západu, a byl odedávna pěkným vyhlídkovým místem. Jeho atraktivita ještě vzrostla v roce 1933, kdy zde byla postavena dřevěná výletní restaurace. Upravené lesní cesty od ní tehdy vedly k řadě zajímavých skalních útvarů v okolí. Ještě v 80. letech 20. století chata sloužila jako rekreační středisko, ale v letech 1998 a 1999 dvakrát vyhořela a posléze byla zbourána.

 

Lesní divadlo Sloup v Čechách

Lesní divadlo Sloup

Lesní divadlo bylo vybudováno v mělké skalnaté sníženině na jihozápadním úpatí pískovcového ostrohu Na Stráži, asi 0,5 km jižně od Sloupu.

S výstavbou lesního divadla podle návrhu malíře Ringela se začalo v roce 1920 a v létě následujícího roku bylo slavnostně otevřeno Hauptmannovou hrou Potopený zvon. Divadlo využívalo členitý pískovcový skalní masiv, za nímž se ukrývalo zákulisí. Jeviště bylo na severní straně ukončeno asi 3,5 m vysokou válcovou věží, spojenou se skalním masivem kamennou zdí s gotickou bránou. Mimoto na něm byly ještě další dřevěné stavby, vzájemně propojené ve skále vytesanými průchody a tunely. V příkopu pod jevištěm bylo orchestřiště a na protilehlém svahu bylo upravené hlediště s dřevěnými lavicemi asi pro 1600 diváků.

Od 60. let 20. století divadlo dlouhou dobu chátralo a téměř upadlo v zapomnění. V roce 2004 však bylo divadlo opraveno a do protějšího svahu byly zasazeny lavičky pro 250 diváků. V letních měsících se zde konají pravidelná divadelní představení, která mají neopakovatelnou atmosféru.

 

Vrch Klíč

Vrch Klíč 

Výrazný osamocený kuželovitý vrch Klíč (760 m) leží v Lužických Horách nedaleko Nového Boru. Ze skalnaté plošiny je jedinečný daleký kruhový výhled. Směrem k JZ je převislá skalní stěna, kde koncem zimy bývají krápníky a ledopády.

Přístup je možný z obce Svor (3,5 km), z Nového Boru (5,5 km), nebo z Kytlice (6 km).